معرفی ریاست دانشکده

مسئول دفتر ریاست
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

معرفی ریاست دانشکده

  • دکتر محمد حسین کریمی
  • متولد ۵۱/۰۵/۱۵ متأهل، دانشیار دکتری ایمنی شناسی از تربیت مدرس
  • فوق لیسانس ایمنی علوم پزشکی پزشکی شیراز
  • لیسانس علوم سلولی مولکولی دانشگاه شیراز

 

Mohammad Hossein Karimi

E-mail: karimimh@sums.ac.ir

Karimi70@yahoo.com

Associate professor of Immunology, Transplant Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Direct Manager of Shiraz Blood Transfusion Organization (Fars Province)

Iranian Immunology Association

Education:

Academic Year Degree College/University Average
۲۰۰۳-۲۰۰۹ PhD

Immunology

Tarbiat Modarres University,

Immunology Department

Title of Thesis: Generation of mice tolerogenic dendritic cell through inhibition of CD40 expression by antisense technique in comparison with blocking antibody

۱۷٫۱
۱۹۹۵-۱۹۹۹ M.Sc

Immunology

Shiraz University of Medical Sciences, Immunology Department

Title of Thesis:

Immunomodulatory effect of some medical herbal plants on immune system

۱۷٫۲
۱۹۹۱-۱۹۹۵ B.A

Molecular and Cell Biology

Shiraz University,

Biology Department

۱۶٫۵

Professional Experiences:

Date Type and Place of Service
June 2008 Six months trainig in Professor Gennaro De Libero’s Lab and being instructed with western blotting, DNA extraction, PCR and screening of transgenic and knock out mice(experimental Immunology,Departmen of Research-Basel-Switzerland)
۲۰۰۴-۲۰۰۵ Lecturer of Jahad-e-Daneshgahi, Iran University of Medical Sciences
۱۹۹۹-۲۰۰۲ Academy Staff of Jahrom University Of Medical Sciences
۲۰۰۱ Supervisor of Medical Student Thesis Jahrom University of Medical Sciences

 

 

Courses Taught:

Date Course Place
۲۰۰۰۴-۲۰۰۵ Immunology Jahad-e-Daneshgahi, Iran University of Medical Sciences
۱۹۹۹-۲۰۰۲ Immunology, Microbiology Jahrom University Of Medical Sciences

 

Publications:

Books:

Date Title of Book Publisher
۲۰۰۶ The Best Point of Immunology Samat Publishing, Tehran, Iran
۲۰۰۴ Harrison, Rheumatology and Immunology Section (Translation) Samat Publishing, Tehran, Iran

 

 

Paper Published in Journals:

English Papers:

Date Title of Paper Journal
۲۰۱۷  

TGF-Β۱ Transduced Mesenchymal Setm Cells Have Profound Modulatory Effects on DCs and T Cells

Iran J Immunol
۲۰۱۷ Leukemia microvesicles affect healthy hematopoietic stem cells. Tumour Biol.;39(2)
۲۰۱۷ TGF-β engineered mesenchymal stem cells (TGF-β/MSCs) for treatment of Type 1 diabetes (T1D) mice model. Int Immunopharmacol. ;44:191-196
۲۰۱۶ A Survey on the Prevalence of Depression in Blood Donors with Hepatitis C in Shiraz Hepat Mon. 6;16(11):e31080
۲۰۱۷ Mesenchymal stem cells increase skin graft survival time and up-regulate PD-L1 expression in splenocytes of mice. Immunol Lett. ;182:39-49
۲۰۱۶ Polymorphisms of the Costimulatory Genes CTLA-4, CD28, PD-1, and ICOS and Outcome of Kidney Transplants in Iranian Patients. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۶ Effect of Mesenchymal Stem Cells on ILT3 Expression in the Splenocytes of Skin Graft Recipient Mice. Iran J Immunol. ;13(4):274-288
۲۰۱۶ The role of microRNAs in islet β-cell development. Cell Biol Int.;40(12):1248-1255 Review
۲۰۱۶ The Association Between Viral Infections and Co-stimulatory Gene Polymorphisms in Kidney Transplant Outcomes. Jundishapur J Microbiol. 17;9(8):e31338
۲۰۱۷ Mesenchymal Stem Cells Upregulate the Expression of PD-L1 But Not VDR in Dendritic Cells. Immunol Invest. ;46(1):80-96
۲۰۱۶ Association of GSTO2 (N142D) Genetic Polymorphism and Acute Rejection of Liver. Int J Organ Transplant Med. ;7(3):183-187
۲۰۱۶ A study on confidential unit exclusion at Shiraz Blood Transfusion Center, Iran Asian J Transfus Sci. 10(2):132-5
۲۰۱۶ Evaluating Effect of Mesenchymal Stem Cells on Expression of TLR2 and TLR4 in Mouse DCs. Adv Pharm Bull. ;6(2):179-86
۲۰۱۶ miR-4284 and miR-4484 as Putative Biomarkers for Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Iran J Med Sci.;41(4):334-9.
۲۰۱۶ Role of cytomegalovirus on the maturation and function of monocyte derived dendritic cells of liver transplant patients. World J Transplant. 4;6(2):336-46.
۲۰۱۶ Expression Profile of Interferon Regulatory Factor 1 in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Liver Transplant Patients. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۶ Decline in Immunological Responses Mediated by Dendritic Cells in Mice Treated with 18α-Glycyrrhetinic Acid. Immunol Invest. ;45(3):191-204
۲۰۱۶ Association of the Interleukin-27 Gene Expression and Hepatitis B Virus Infection in Liver Transplanted Patients. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۵ Leukemia cell microvesicles promote survival in umbilical cord blood hematopoietic stem cells. EXCLI J. 13;14:423-9.
۲۰۱۵ Differentiation of Definitive Endoderm from Human Induced Pluripotent Stem Cells on hMSCs Feeder in a Defined Medium. Avicenna J Med Biotechnol
۲۰۱۵ PDL-1/PDL-2 blockade in mice dendritic cells by RNAi techniques to induce antitumor immunity. Immunotherapy. ;7(11):1145-58
۲۰۱۴ The effect of exercise training on quality and quantity of sleep and lipid profile in renal transplant patients: a randomized clinical trial. Int J Organ Transplant Med. 5(4):157-65
۲۰۱۴ Maturation state and function of monocyte derived dendritic cells in liver transplant recipients. Iran J Immunol. 11(3):153-65
۲۰۱۴ Immunomodulatory effects of mice mesenchymal stem cells on maturation and activation of dendritic cells. Iran J Immunol.;11(3):177-88
۲۰۱۴ Polymorphism of the IL-18 and CD40 genes and Liver Transplant Outcome in Iranian Patients. Int J Organ Transplant Med.;5(4):149-54.
۲۰۱۵ Plant components for immune modulation targeting dendritic cells: implication for therapy. Immunotherapy.;6(10):1037-53. Review.
۲۰۱۵ Effect of CD40 silenced dendritic cells by RNA interference on mice skin allograft rejection. Immunotherapy.;7(2):111-8.
۲۰۱۵ Down-regulation of TLR2, 3, 9 and Signaling Mediators, MyD88 and TRIF, Gene Transcript Levels in Patients with Kawasaki Disease Treated with IVIG. Iran J Allergy Asthma Immunol.;14(2):188-97.
۲۰۱۵ IL-17 mRNA expression and cytomegalovirus infection in liver transplant patients. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۵ Re: Association of programmed cell death 1 and programmed cell death 1 ligand gene polymorphisms with delayed graft function and acute rejection in kidney allograft recipients. Iran J Kidney Dis.;9(3):263-5
۲۰۱۵ The Incidence Rate of Acute Transfusion Reactions in Thalassemia Patients Referred to the Shiraz Thalassemia Centre, Shiraz, Iran, Before and After the Establishment of the Hemovigilance System. Hemoglobin. ;39(4):274-80.
۲۰۱۵ In vitro inhibitory effects of thymol and carvacrol on dendritic cell activation and function. Pharm Biol. 12:1-8
۲۰۱۵ Tolerance Induction in Liver. Int J Organ Transplant Med. 2015;6(2):45-54. Review
۲۰۱۵ Generation of Islet-like Cell Aggregates from Human Adipose Tissue-derived Stem Cells by Lentiviral Overexpression of PDX-1 Int J Organ Transplant Med.;6(2):61-76
۲۰۱۵ Association of GSTO2 (N142D), GSTT1, and GSTM1 Polymorphisms With Graft-Versus-Host Disease in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۵ Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells Into Insulin-Producing Clusters by MicroRNA-7. Exp Clin Transplant.
۲۰۱۵

Evaluation of Immunomodulatory Effects of Mesenchymal Stem Cells Soluble Factors on miR-155 and miR-23b Expression in Mice Dendritic Cells.

Immunol Invest.;44(5):427-37
۲۰۱۲ Human Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cell: A Source for Cell-Based Therapy. Int J Organ Transplant Med. 3(1):32-41.
۲۰۱۳ Glutathione S-transferase Omega 2 Genetic Polymorphism and Risk of Hepatic Failure that Lead to Liver Transplantation in Iranian Population. Int J Organ Transplant Med. 4(1):16-20.
۲۰۱۳

Association of the costimulatory molecule gene polymorphisms and active cytomegalovirus infection in hematopoietic stem cell transplant patients.

Mol Biol Rep.;40(10):5833-42
۲۰۱۴ Cytokine single nucleotide polymorphisms in patients’ with gallstone: dose TGF-β gene variants affect gallstone formation? Mol Biol Rep. 40(11):6256-60.
۲۰۱۴ Combined analysis of cytokine gene polymorphism and the level of expression with allograft function in kidney transplant recipients. Transpl Immunol.;30(1):46-51
۲۰۱۴ Tolerogenic dendritic cells produced by lentiviral-mediated CD40- and interleukin-23p19-specific shRNA can ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis by suppressing T helper type 17 cells. Clin Exp Immunol. 176(2):180-9
۲۰۱۴ Phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells induced by 18 alpha- and beta-glycyrrhetinic acid. Immunopharmacol Immunotoxicol. 36(1):52-60
۲۰۱۴ Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells Into Insulin-Producing Clusters. Exp Clin Transplant. 13(1):68-75
۲۰۱۴ Polymorphism of costimulatory molecules (CTLA4, ICOS, PD.1 and CD28) and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Iranian patients. Immunol Invest.;43(4):391-404
۲۰۱۴ The effects of cichorium intybus extract on the maturation and activity of dendritic cells. Daru. 24;22(1):28.
۲۰۱۴ Interleukin-17 gene expression and serum levels in acute rejected and non-rejected liver transplant patients. Iran J Immunol. ;11(1):29-39.
۲۰۱۴ Immunostimulatory effects of Leishmania infantum HSP70 recombinant protein on dendritic cells in vitro and in vivo. Immunotherapy 6(5):577-85
۲۰۱۴ HLA-DRBl and susceptibility to kidney allograft rejection in Southern Iranian patients. Mol Biol Rep. 41(8):5513-8
۲۰۱۴ Association of IL-17 gene polymorphisms and serum level with graft versus host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Cytokine. 69(1):120-4
۲۰۱۴ Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cells into Insulin-Like Cell Clusters with miR-186 and miR-375 by using chemical transfection. Appl Biochem Biotechnol. 174(1):242-58
۲۰۱۴ miR-375 induces human decidua basalis-derived stromal cells to become insulin-producing cells. Cell Mol Biol Lett. 19(3):483-99
۲۰۱۳ Association of cytokine/costimulatory molecule polymorphism and allograft rejection: a comparative review

Expert Rev Clin Immunol. 9(11):1099-112

 

۲۰۱۴

Study of the relationships between IL-23R, IL-17, IL-21 polymorphisms and serum level of    IL-17 ،IL-21 with acute graft rejection in Iranian liver transplant recipients

 

Immunol Invest 43(1):69-85

 

۲۰۱۳ Structural and functional effects of circular permutation on firefly luciferase: in vitro assay of caspase 3/7. Int J Biol Macromol
۲۰۱۳ Association of IL-17, IL-21, and IL-23R Gene Polymorphisms with HBV Infection in Kidney Transplant Patients. Viral Immunology 26(3):201-6
۲۰۱۳ Influence of GSTO2 (N142D) genetic polymorphism on acute renal rejection. Mol Biol Rep40(8):4857-60
۲۰۱۲   Polymorphisms of the programmed cell death 1 and ICOS genes and kidney transplant rejection in Iranian patients African Journal of Microbiology Research
۲۰۱۳ Relation Between Costimulatory Molecule Polymorphism

and Hepatitis B Infections in Hematopoietic Stem Cell

Transplant Recipients

Exp Clin Transplan 12(4):357-66

 

۲۰۱۲ Evaluation of the Immunomodulatory

Effect of Curdlan on Maturation and Function of Mouse Spleen-Derived Dendritic Cells

Iran J Immunol.; 9:168-74
۲۰۱۲ The effect of glycyrrhizin on maturation and T cell stimulating activity of

dendritic cells

Cellular Immunology 280 44–۴۹
۲۰۱۲ Immunomodulatory activity of the water extract of Thymus vulgaris, Thymus daenensis, and Zataria multiflora on dendritic cells and T cell responses. J Immunoassay Immunochem. 33(4):388-402.
۲۰۱۲ Intrascrotal solitary neurofibroma: A case report and review of the literature Urol Ann. 4(2):119-21
۲۰۱۲ Parsley and immunomodulation Expert Rev Clin Immunol. 8(4):295-7.
۲۰۱۲ Association of genetic variation in co-stimulatory molecule genes with outcome of liver transplant in Iranian patients. Gene;504(1):127-32.
۲۰۱۲ Vitamin D Receptor Genotype in Pancreas Allograft: A Pilot Study. Exp Clin Transplant. 10(5):487-91
۲۰۱۱ Generation of immunogenic and tolerogenic clinical-grade dendritic cells (Review). Immunol Res;51(2-3):153-60.
۲۰۱۲  

DNA viral infections and transient bone marrow failure in southern Iran

 

African Journal of Microbiology Research

 

۲۰۱۲ Study the prevalence of TT virus infection in patients with hematological malignancy African Journal of Microbiology Research
۲۰۱۱ Endothelial nitric oxide synthase gene T-786 polymorphism in renal transplant recipients International Journal of Organ Transplantation Medicine 2(2):87-92.
۲۰۱۱ Association of the Co-stimulatory Molecules Polymorphisms with CMV Infection in Liver Transplant Recipient.

 

International Journal of Organ Transplantation Medicine 2(4):171-77

 

۲۰۱۲ Polymorphisms in cytokine genes and their association with acute rejection and pathogenesis of hepatitis B and C in Iranian liver transplant recipients Lab Medicine  ۴۳(۵):۱۸۱-۸۸

 

۲۰۱۲ Investigation of PD-1 gene polymorphism in a group of Iranian patients with colorectal cancer

 

Lab Medicine

 

۲۰۱۱ The Molecular and Antigenic Tissue Impact of Viral Infectionson Liver Transplant Patients with Neonatal Hepatitis International Journal of Organ Transplantation Medicine 2, 108-115
۲۰۱۲ Immunomodulatory effect of Parsley (Petroselinum rispum) essential oil on immune cells: mitogen activated splenocytes and peritoneal macrophages

 

Immunopharmacology And Immunotoxicology Journal 34(2):303-8
۲۰۱۲ CD40 and Tolerance Induction (Review) Iran J Allergy Asthma Immunol 11(1):1-13

 

۲۰۱۲ A study of the Impact of Cytokine Gene Polymorphism in Acute Rejection of Renal Transplant Recipients Mol Biol Rep 39:505-15

 

۲۰۱۱ Hematologic and biochemical indices and viral hepatitis in liver transplant patients. Transplantation Proceeding 43(2):612-4
۲۰۱۰ Association of IL-6 promoter and IFN-γ gene polymorphisms with acute rejection of liver transplantation Mol Biol Rep 38(7):4437-43

 

۲۰۱۰ The Prevalence of Anticardiolipin Antibodies and Antisperm Antibodies in Patients with Recurrent

Spontaneous Abortion

IRCMJ; 12(5):582-584
۲۰۱۰ Comparison of Three Techniques for Generation

of Tolerogenic Dendritic Cells: siRNA, Oligonucleotide

Antisense, and Antibody Blocking

Hybridoma

 

۲۰۱۰ Tolerance Induction by CD40 Blocking through Specific Antibody in Dendritic Cells Iran J Allergy Asthma Immunol.;9(3):141-7

 

۲۰۱۰ CD40 expression in Wehi-164 cell line. Cytotecnology 62(3):195-9

 

 

۲۰۱۰ Inhibition of Angiogenesis by Recombinant VEGF Receptor Fragment

 

LABMEDICINE 41(7), 13-18
۲۰۱۰ The IFN-alpha allele is correlated to moderate-to-severe acute graft-versus-host disease after allogeneic stem cell transplant

 

Experimental clinical Transplantation, 8,125-9

 

 

۲۰۰۹ Immune Modulation Through RNA Interference-mediated Silencing of CD40 in Dendritic Cells

 

Cellular Immunology 259, 74-81

 

۲۰۰۹ Tolerance Induction by CD40 Silenced Dendritic Cells Through Antisense

 

IRCMJ. 11(3),1-9

 

۲۰۰۹ The Efficiency of CD40 Down Regulation by siRNA and Antisense ODN: Comparison

Of Lipofectamine and FuGENE6

Iran. J. Immunol. 6 (1), 1-11
۲۰۰۲ Cytotoxic activity of thymus vulgaris achillea millefolium and thuja orientalis on different growing cell line Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 15(4),149-53

 

۲۰۰۰ Evaluation immuno modulatory effects of five herbal plants Journal ethnopharmacology, 167-72

 

 

Persian Papers:

 

 

Paper Presented:

Date of Conference Title of presented paper Type of presentation Conference
۲۲-۲۷ Aug 2013 Study of IL-23 expression level in liver transplanted patients Poster ۱۵th International Congress of Immunology
۲۲-۲۷ Aug 2013 Expression of TLR2, 3, 9, MYD88 and TRIF in Kawasaki patients before and after IVIG therapy Poster ۱۵th International Congress of Immunology
۲۹ Apr-2 May 2014 The effect of a selected exercise on Interferon-Gamma and body composition,of kidney

transplant patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Polymorphisms of the CD40, IL-18 genes and kidney transplant rejection in Iranian

patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Evaluation of themRNA level of TLR2 in acute rejectedliver transplant patients Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The effects of selected physical activities on Interleukin 17 and 23 and the body

composition of renal transplant patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Association of IL-17 genetic polymorphism with post hematopoietic stem cell transplant

clinical outcomes.

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The role of HLA-DRB1 molecules on susceptibility to renal disease and kidney transplant

outcome

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Study of the Relationships between ICOS gene polymorphisms with polyomavirus BK

infection in autologus bone marrow transplant patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Evaluation of the relationships between genetic polymorphism of CTLA-4 gene with

outcome of TTV infection in bone marrow transplant patients.

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Generation of insulin-producing cells from adult stem cells by lentiviral PDX1 Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The effect of miR-375 in producing Islet Like Cell Clusters Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Increase of IL-21 expression level in acute rejection experiencing liver transplant patients Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Serum levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its soluble receptors

sVEGFR-1 and sVEGFR-2 in patients with Behcet’s Disease

Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The HCV NS3 protein longitude Adenoviral vector maintenance in liver by immune

modulation through protease activity

Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Association of the polyomavirus BK infection with CTLA4 genetic polymorphisms in

kidney transplant patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells induced by 18 alphaand

beta-glycyrrhetinic acid

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 In Vivo effects of 18α-Glycyrrhetinic acid on phenotypic and functional properties of

dendritic cells

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The Immunomodulatory Effect of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on Expression

of TLR2 and TLR4 in Mice Dendritic Cells

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 The phenotype of monocyte derived dendritic cells in reject and non reject liver transplant

patients

Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Tolerogenic dendritic cells produced by lentiviral-mediated CD40- and IL-23p19- specific

shRNA can ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis by suppressing

Th17 cells

Oral ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۹ Apr-2 May 2014 Study of the relationships between PD.1 and ICOS gene variants with colorectal cancer Poster ۱۲th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

MicroRNA and Transplantaion Oral

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Glycyrrhizin Induces Dendritic Cells Maturation and IL-12 Production Oral

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Assosiation of GSTO2 (N142D) Polymorphisms and Liver Acute Rejection in Iranian Population Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Role of CD4 Gene Expression in Liver Transplant Rejection Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Evaluation of the CTLA-4 Gene Polymorphisms in Graft survival of Kidney Transplant Patients Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Study of the Relationships between Genotype Polymorphisms of PD-1, CD28, and ICOS Genes with Acute Rejection in Kidney Transplant Patients Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Assosiation of GSTO2 (N142D) Polymorphisms and Incidence of Acute GVHD Bone Marrow Transplantation Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Influence of GSTO2 (N142D) Polymorphisms on Acute Renal Allograft Rejection in Iran Population Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Evalution of the Relationships between Genotype Polymorphisms of PD1, CD28, and ICOS Genes with Outcome of HBV Infection in Bone Marrow Transplant Patients Poster

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Expression CD44 and CD74 in Liver Transplanted Cases Oral

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR 2012 Association of the IL-17 ,IL-21 and IL-23R Genetic Polymorphisms with HBV Infection in Kidney Transplant Recipients Oral

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۶-۲۹ APR

۲۰۱۲

Study of the relationships between  IL-23R ,IL-17 and IL-21 Polymorphisms with Acute Graft Rejection in Kidney Transplant Recipients Oral

 

۱۱th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۲۳-۲۵ Nov

۲۰۱۱

Evaluation of the relationships between genotype polymorphisms of CTLA-4 gene with outcome of HBV infection in bone marrow transplant patients poster ۴th international Tehran hepatitis  congress
۲-۴ Nov

۲۰۱۱

Investigation of curdlan effects on maturation spleen derived dendritic cells Poster The 8th biennial congress of Iranian society of Asthma and allergy
۸-۱۰ Nov 2011 Association of the co-stimulatory molecules polymorphisms with HBV infection in liver transplant recipient poster The 5th Iranian congress of clinical microbiology
۱۷-۱۹ May 2011 ASSOCIATION OF THE GENETIC POLYMORPHISM OF CTLA-4 AND PD-1 WITH CMVINFECTION IN LIVER TRANSPLANT RECIPIENT poster ۱۰th Congress of the Iranian Society for organ transplantation ( IRSOT)

 

۱۷-۱۹ May 2011 Study of C3 Complement Gene Polymorphism c.304C>G in Donor and Recipient of kidney Transplant and its Role on Acute rejection. (An Iranian experience) Oral ۱۰th Congress of the Iranian Society for organ transplantation ( IRSOT)

 

۲۲-۲۷ Aug 2010 IFN-γ T +874A first intron polymorphism in liver and kidney acute rejection and bone marrow transplantation GVHD  

poster

۱۴th International Congress of Immunology
۱۸-۲۱ Oct 2010 Cytokine gene polymorphism and its relationshipwith GVHD after stem cell transplantation Poster The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)
۲۵-۲۸ Sep 2011 Evolution of the prevalence of hepatitis viruses in iranian liver transplant patients Poster The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)
۲۵-۲۸ Sep 2011 Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS with HBV infection in liver transplant recipient. Poster The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)
۲۵-۲۸ Sep 2011 Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS with CMV infection in liver transplant recipient. Poster The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)
۲۵-۲۸ Sep 2011 Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS and acute liver rejection Poster The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)
۱۸-۲۱ Oct 2010 Thiopurine S-methyl transferase(TPTM)polymorphismin Iranian renal transplant recepients Poster The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)
۱۸-۲۱ Oct 2010 Hematological and biochemical indices and viral hepatitis in liver transplant patient Poster The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)
۲۶ June -1 July 2010 IL-6 and IFN-γ polymorphism, a risk factor for acute rejection of kidney transplantation Poster ۳۱st International Congress of ISBT
۲۶ June -1 July 2010 IL-6 promoter polymorphism, a risk factor for acute rejection liver transplantation Poster ۳۱st International Congress of ISBT
۱۸-۲۰ May 2010 Evaluation of the effect of thyme constituents on mouse lymphocyte proliferation Poster ۱۰th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۱۸-۲۰ May 2010 Tolerance induction by CD40 silenced dendritic cells through antisense and antibody blocking Oral ۱۰th International Congress of Immunology and Allergy Iran
۱۳-۱۶ September 2009 Immune modulation by silencing CD40 expression in dendritic cells using small interference RNA Poster ۲nd European Congress of Immunology
۱۳-۱۶ September 2009 Comparison of lipofectamine2000and FUGENE6 efficiency in the transfection of spleen derived dendritic cell with SiRNA against CD40 mRNA Poster ۲nd European Congress of Immunology
۱۲-۱۶ June 2004 Anticardiolipin antibody and antisperm antibody in women with recurrent abortion Poster The 23th EAACI congress, Amsterdam, Netherland
۴-۶ September 2003

 

Comparision between two methods Elisa and IFA in diagnostic of abortion to Toxoplmosis in aborted women in motahari hospital of Jahrom Poster The 3rd  Balkan Conferenece of Microbiology,Turkey
۷-۹ May 2003 Invivo effect of echium on cell mediated immunity Poster The 6th Iranian Congress of Immunology and Allergy, Tehran, Iran
   ۱-۵ June 2002 Comparision of four different substrates for detection of antinuclear antibodies (ANA) in SLE patients Poster The 21th EAACI congress, Naples, Italy
۱۷-۱۹ May 2001 Evaluation of effects of native hernnal plant on humoral  immune system Poster The 5th Iranian Congress of Immunology and Allergy, Tehran, Iran
۲۴-۲۷ June 2000 Evaluation of The Immunomodulatory effect of five herbal plants Poster The 11th  International congress of Immunology, Stockholm, Sweden
۱-۴ November 1999 Cytotoxic effect of daphne mucroneta on breast cancer cell line Poster The 12th International Congress Of Geographic Medicine, Shiraz, Iran
۱۶-۲۰ July 1999 Study of mitogenic activity of five herbal plant Poster The 14th Iranian Congress Of  Physiology and Pharmacology, Tehran, Iran
۱۳-۱۵ May 1999 Evaluation of effect of echium boraginacea and Thuja orientalis on immune system Oral The Fourth Iranian Congress of Immunoogy and Allergy, Isfahan, Iran

Certifications:

Date Course Attended Place
Dec 2000 Quality control of Immunology and Serology Course Iranian Reference Lab
July 2000 Evaluation of Education Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch
Feb 2000 How to write article Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch
January 2000 Lesson Plan designing and teaching Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch
June 1999 Research Method Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch
June 1999 Immunoelectrophoretic workshop Tehran University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

 

Membership:

Date Organization/Instituation
۲۰۰۰ Iranian Allergy and Immunology Association

Honors:

Date Honors
Nov 2009 Accepted creation
March 2009 XIXth Regional Congress of the ISBT, Cairo
June 2008 Iranian Nano technology Initiative
۲۰۰۳ The second Ranking in Ph.D Exam

Qualification and Skills:

۱-Molecular Biology: RNA and DNA extraction, PCR, Real time PCR, Post transcriptional gene silencing like antisense and siRNA technique, transfection, Western blot, cloning

۲-Immunology: ELISA, ELISPOT, Flowcytometry, IFA, MLR, LTT, Intra cellular cytokine assay, Dendritic cell Isolation, Immunoelectrophoresis, Ag presentation assay, cell culture

 

قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت