روش حل مشکل بدافزار wannacrypt

حل مشکل در ویندوز XP:

فایل فشرده زیر را دانلود کرده سپس فایل مربوطه را اجرا نمایید.

حل مشکل در ویندوز ۷:

فایل فشرده زیر را دانلود کرده و با توجه به نوع ویندوزتان(۶۴ یا ۳۲) فایل مربوطه را اجرا نمایید.

حل مشکل در ویندوز ۸:

فایل فشرده زیر را دانلود کرده و با توجه به نوع ویندوزتان(۶۴ یا ۳۲) فایل مربوطه را اجرا نمایید.

حل مشکل در ویندوز ۸٫۱:

فایل فشرده زیر را دانلود کرده و با توجه به نوع ویندوزتان(۶۴ یا ۳۲) فایل مربوطه را اجرا نمایید.

 

حل مشکل در ویندوز ۱۰:

ابتدا در منوی start عبارت windows powershell را تایپ کرده و آن را با دسترسی administrator اجرا نمایید.

سپس کد غیرفعال کردن SMB1 را کپی و در محیط powershell با کلیک راست paste نمایید.

***کد غیرفعال کردن SMB1 :

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol

قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت